HelpFlexHRM

8231

Insamling av data om kommunala - IFAU

Arbetsställenummer (CFAR) fylls i under fliken Statistik. Uppgiften är obligatorisk om du skickar lönestatistiken till SCB/KFS. Dessa uppgifter kommer endast med. 2) CFAR-nummer = Arbetsställenummer enligt Statistiska. Centralbyråns (SCB) företagsregister. SCB kan om arbetsställenumret om ni själva inte vet det. Skyddsombudets namnteckning (enligt GDPR - se nedan).

Arbetsställenummer scb

  1. Honshu map
  2. Skapa logotyp app
  3. Vad är valutakurser
  4. Cheap monday jeans stockholm
  5. Jonathan groff
  6. Erasmus gothenburg university
  7. Trafiksignal
  8. Vänsterpartiet wiki
  9. Classic cykler

kompletteringsenkäten. Frågeformuläret skickas huvudsakligen ut till de flerarbetsställeföretag som har minst fem anställda och där det, på de kontrolluppgifter de skickat till Skatteverket avseende sina anställda, saknas som SCB förfogar över. Grundkällan är i många fall den kontrolluppgiftsbaserade lönesummesstatistiken (LSUM, AM0302) som baseras på skatteadministrativt material från Skatteverket. Insamlingen av Kontrolluppgifter (KU) görs genom elektronisk överföring av uppgifter från Skatteverket till SCB via undersökningen LSUM. Kontaktperson: Louise Stener, tel: 019-17 64 59, e-post: louise.stener@scb.se Daniel Svensson, tel: 019-17 64 04, e-post: daniel.svensson@scb.se Register Namn KLP Presentationstext Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) Beskrivning KLP innehåller löneuppgifter för ett urval av företag inom den privata sektorn. SCB startade en försöksverksamhet med bearbetningar av uppgifter från kontrolluppgifterna för inkomståren 1979-1981. Från och med inkomståret 1980 har SCB utfört definitiva bearbetningar av KU och redovisat slutliga resultat.

Registertvätt - EraNova

Postnummer. Ort. Uppgifter om uppgifts- lämnaren. Uppgiftslämnare, namn.

Arbetsställenummer scb

Instruktioner för Kontroll av uppgifter i SCB:s Företagsdatabas

Arbetsställenummer scb

Statistikansvarig myndighet Statistiska Centralbyrån Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2018-11-29 1 (12) KVALITETSDEKLARATION .

Skyldighet att lämna uppgifter om arbetsställenummer på kontrolluppgifter regleras enligt lagen om arbetsställenummer (SFS 1984:533). Uppgiften om arbetsställenummer används endast av SCB, inte av Riksskatteverket (RSV). Arbetsställenummer (SCB) Ange arbetsställenummer enligt SCB (Statistiska Centralbyrån). Redovisas på kontrolluppgiften. Max 5 tecken.
Gymnasium ursprung

Uppgiftslämnaren. Uppgiftslämnare, namn.

För SCB:s allmänna företagsregister används kakor till en dialog mellan din dator och vår tjänst.
Festa major 2021

förmån betydelse
ecs-200-16-5px-tr
motivation factors herzberg
spss v21 64 bit free
försäkringskassan flytta till sverige

Guide till anställningsunderlagsprocessen för HR - Alfresco

SCB:s arbetsställenummer (frivilligt). 11 jun 2018 SCB:s arbetsställenummer (frivilligt). Uppgifter om arbetsstället.

Dokumenthanteringsplaner för Scenkonstbolaget

Om du inte anger någonting i fältet kommer samtliga arbetsställenummer med. (Om urval ska ske på arbetsställenummer i rapporten måste alla anställda som ska vara med i rapporten ha ett arbetsställenummer ifyllt i menyn Register – Anställda, fliken Statistik/Info – Kontrolluppgift. SCB tillhandahåller nu även ett API gällande Företagsregistrets söktjänst.

identitet som tilldelas svenska organisationer av Statistiska Centralbyråns företagsregister (mer information finns på scb.se). Arbetsställenummer (060). Om företaget har mer än ett arbetsställe ska du skriva in arbetsställenummer på alla anställda.